Khô ráo những
tầng hầm khó nhất

Chống thấm triệt để hoàn toàn
vách hầm Barrette mà
không cần mương dẫn.

Bền hơn
20 năm

Chống thấm triệt để hoàn toàn
vách hầm Barrette mà
không cần mương dẫn.

Trước (vách Barret)

Sau khi Phúc Gia Nguyễn thi công

Giới thiệu về PHÚC GIA NGUYỄN

Sản phẩm & Dịch vụ chống thấm

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Hướng dẫn sử dụng