Thư xác nhận từ các
chuyên gia hàng đầu ngành
xây dựng Việt Nam

GS.TS.
Nguyễn Quang Phích

Chủ tịch Hội Công trình ngầm Việt Nam
Thành viên Hội Công trình ngầm Thế giới

tk1

KTS.
Nguyễn Tấn Vạn

Chủ tịch
Hội Kiến trúc sư Việt Nam

tk2

KTS.
Nguyễn Trường Lưu

Chủ tịch
Hội Kiến trúc sư TP. HCM

tk3

PGS. TS.
Phạm Hồng Luân

Bộ môn Thi công Quản lý Xây Dựng
Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
Trường ĐH Quốc Gia TP. HCM

tk4

PGS. TS.
Lê Anh Tuấn

Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng
Trường ĐH Bách Khoa
ĐH Quốc Gia TP. HCM

tk5

TS.
Trần Minh Tùng

Trưởng khoa Kỹ thuật Công trình
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

tk6

TS.
Nguyễn Khắc Cường

Trưởng khoa Xây dựng
Trường ĐH Văn Lang

tk7