CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CHỐNG THẤM”

Với các đóng góp trong lĩnh vực chống thấm, INTOC rất vinh dự được phối hợp với các Hội Kiến Trúc Sư, các Trường Đại Học để để tổ chức các hội thảo chuyên đề “Chống Thấm”.

Tại đây các chuyên gia, thầy cô, và sinh viên gặp nhau để cùng làm sáng tỏ vấn nạn thấm dột không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới.

Trên 25
Trường đại học, hội Kiến trúc sư,
công ty tư vấn thiết kế,
và công ty xây dựng
đã phối hợp cùng INTOC

Trên 30

Buổi hội thảo, báo cáo
đã được tổ chức

Trên 6000
Sinh viên và các
Chuyên gia xây dựng
tham dự.

HỘI KIẾN TRÚC SƯ
VIỆT NAM

image1
image2
image3
image4
image5
image6

HỘI KIẾN TRÚC SƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

image7
image8

HỘI THẢO CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC TẾ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

ht1
ht2
ht3
ht4
ht5
ht6
ht7
ht8
ht9
ht10
ht11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

bk1
bk2
bk3
bk4
bk5
bk6
bk7
bk8
bk10
bk6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

kt1
kt2
kt3
kt4
kt5
kt6